Om oss

CTEgarn er Caroline (niese på 13 år) og Tante Elin (som er mykje eldre) som kosar oss i lag. Me held til i Sandnes og fargar garn som du får kjøpt i vår nettbutikk her.

Me starta å farga garn for å testa ut korleis det virka og begge vart heilt hekta på alle fargane det var mogleg å skapa.

Me produserer små parti av kvar farge om gongen. Frå 200 gram i kvar gryte til 1000 gram. Ingen av nøstene vil verta heilt like sjølv om dei kjem frå same gryte og kvart nøste vil ha ein variasjon i fargen. Det kan lønna seg å strikka med to nøster samstundes slik at overgangane i strikketøyet ikkje vert store. Måtar å gjera dette på finn de på YouTube.

Caroline er hovudfarge- og navneansvarleg. Ho blandar ut fargar i vatn og tenker ut fargekombinasjonar som kunne vore fine. Det er òg ho som har teikna logoen vår. Målet hennar er at me etterkvart skal farga så mykje at me tener nok til å kjøpa oss ein bil og ha logoen på bilen som reklame 🙂

Tante Elin sørger for at det er garn tilgjengeleg å farga og gjer mesteparten av den litt keisame jobben etter garnet er farga, som å vaska, skylla og tvinna hesplene, setta banderolar på og legga alt ut i butikken. Ho tek seg òg mest av farginga med planter.

Nokre av fargane me sel er ikkje lette å gjenskapa og vil berre koma i butikken ein gong. Det er pga at verken Caroline eller Tante Elin likar svinn, så me brukar alle restane i fargegrytene etter at me har farga det me hadde tenkt. Og då oppstår det ein del fargekombinasjonar som me ikkje vil klara å laga like ein annan gong. Det er en del av sjarmen med garnfarging, synest me.

Me håper at de finn fargar og garntypar de likar. Det er kanskje skummelt å kjøpa garn på nett når ein  ein ikkje har moglegheit til å halda garnet i hendene og kjenna på det. Til informasjon i så tilfelle, er noko av garnet, som Rauma Finull og Lamullsgarn, er det same du finn i mange butikkar, berre i 100 gram hjå oss og ikkje i 50 gram som i butikkane. Mange av dei andre garnkvalitetane er dei same som fleire av dei andre garnfargarane, som de kanskje har truffe på messer eller strikkefestivalar, brukar. Så her kan ein kombinera med garn du kanskje allereie har kjøpt hjå andre garnfargarar.

Tidleg på nyåret starta Tante Elin eit stort byggjeprosjekt på huset.  Det har ført til at det har vore lite fokus på garn og farging i vinter. Tida strekk ikkje heilt til. Mest alle rom i huset er påverka av byggjinga og det kjekkaste av alt er at me får større fargerom og ganske stort lager, som og skal få fungera som ein liten butikk der me tenker å halda ope ein dag i veka. Håpar på å treffa mange der når det med tid og stunder vert ferdig.

Lurer du på noko kan du senda epost til:

web(at)ctegarn.no